Handleiding WITKIT-actie. [ 'Eerste hulp bij nood aan zorg' ]

WIT nodigt iedereen uit om een interventie te doen. Hulpmiddel hierbij is de WITkit. Deze bestaat uit een koffer met de WIT attributen die gebruikt worden in elke WIT interventie. Het is een 'kleine helper', een leidraad om op weg te gaan. Deze koffer kan gehuurd worden voor een periode.

Kies een plek in jouw stad of gemeente die je ervaart als ongezellig of lelijk. Een plek die 'zorg' nodig heeft. Bedenk een manier of een kleine ingreep waardoor deze plek mooier en vooral aangenamer aanvoelt. Zodat de plek 'kantelt in haar energie' door een 'positieve injectie' door middel van de aandacht die je geeft aan een plaats die verwaarloosd is. Het is niet de bedoeling dat deze ingreep veel gaat kosten. Het is de bedoeling om met een minimum aan middelen te trachten verandering te brengen aan de plaats die je koos.

1. vorm een gemengde groep van 3 WIT-teamleden

2. kies je doelwit

3. ontwerp een eigen WITKIT-logo

4. registreer de interventie

5. registreer op de WITKIT-facebookpagina

Succes! < WIT >